Avís legal

Xarxa Europea de Transportes

Clàusula d’informació general per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

Informació identificativa

La pàgina web https://xarxaeuropea.com (d’ara endavant, el “website”) és un espai web dedicat al desenvolupament de necessitats logístiques, comprenent importacions i exportacions, per tres mitjans principalment: aeri, terrestre i marítim. Els enviaments abasten l’àmbit local, nacional i internacional.

El lloc web es troba sota la titularitat de XarxaEuropea de Transports de Barcelona, S.L, (en endavant, el titular), amb CIF B61891784. El domicili fiscal del titular es troba establert en l’adreça c/ Perú 170, 08020 Barcelona, sent l’adreça de correu electrònic del titular: xarxa@xarxabcn.es

1. ÚS DE LA WEB I ÀMBIT D’APLICACIÓ

En aquest apartat es recullen les condicions generals (d’ara endavant “Condicions Generals”) que regulen l’accés, navegació i ús de la web i la relació entre el website i els usuaris del mateix (d’ara endavant, els “usuaris”).

El website subministra els serveis i continguts (textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial) en el lloc web registrat sota el domini https://xarxaeuropea.com/

S’entendrà que l’accés a la web o el consum dels seus serveis i continguts a través d’ella, impliquen l’assumpció del rol d’Usuari i l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les
presents Condicions Generals, les quals estan subjectes a modificació. En conseqüència, serà necessària la seva lectura per part de l’Usuari cada cop que es visiti la web.

Així mateix, es podrà habilitar espais a la web a terceres entitats per la publicitación dels seus productes i/o serveis. En aquests casos, el titular del website no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos. La utilització i/o la contractació d’aquests serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada pel lloc web al moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

El propietari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

L’ús de la web i serveis ha de fer-se de forma legal i conductualment acceptable. L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la plataforma, continguts i serveis no emprant-los per: incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en sistemes físics i lògics dels seus proveïdors o de terceres persones; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o continguts; realitzar spamming o enviament de missatges no sol·licitats; o realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els serveis o impedir el normal funcionament del portal o dels serveis per part dels usuaris.

2. SERVEIS OFERTS A TRAVÉS DE LA WEB

Aquest lloc ofereix serveis logístics, a nivell local, nacional i internacional. La seva oferta inclou tot tipus de vehicles i càrregues, pels següents mitjans: aeri, marítim i terrestre.

El consum dels serveis realitzats a través del website queda expressament subjecte a les condicions particulars d’adquisició d’aquests serveis o productes, establerts a aquest efecte i sense perjudici del que es disposa en les presents Condicions Generals.

Els preus dels productes o serveis seran els que apareguin expressament al moment de la seva contractació en el lloc web o es negociïn a cada moment, inclòs l’IVA corresponent, reservant-se el website el dret de modificar, les condicions particulars relatives a les condicions de pagament i abast dels serveis o productes.

L’ús de certs serveis pot requerir l’emplenament de formularis addicionals les condicions dels quals i privadesa s’exposaran expressament.

L’accés als recursos pot suposar la creació d’un compte en la base de dades de la web.

L’ús d’aquest compte donaria accés a diverses plataformes vinculades al titular en les quals seguir les seves condicions d’ús.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Xarxa Europea de Transports de Barcelona, S.L, és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del portal web, incloent el disseny gràfic i el codi HTML, i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge dels continguts distribuïts a través del mateix.

El consum de continguts de la web no suposa una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de drets per part del titular, tret que s’especifiqui en el contingut concret.

En conseqüència, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o comunicar públicament continguts, ni eliminar o obviar l’avís de drets d’autor, la qual cosa eximeix a la web de qualsevol acció que no respecti aquesta política. L’explotació dels continguts de la web no podrà dur-se a terme sense el consentiment exprés del titular dels mateixos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El propietari no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5. MODIFICACIONS

La web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

6. ENLLAÇOS

En el cas que en el lloc web, es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, http://www.xarxabcn.es/ no exercirà control sobre el contingut publicat en aquests llocs ni assumirà responsabilitat alguna per ells, al pertànyer a llocs web aliens.

Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes i hipervincles s no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. DRET D’EXCLUSIÓ

El propietari es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

8. GENERALITATS

Xarxa Europea de Transports de Barcelona, S.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

La web podrà canviar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el website i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Pin It on Pinterest